De inschrijving op de site is gesloten. Voor 30 juni wordt er contact opgenomen met de prijswinnaars.

Ondernemerselftal Amersfoort
Vanaf 1 februari 2008 is het Ondernemerselftal van start gegaan met de voorbereidingen van een uniek project. Allerlei jongeren met verschillende achtergronden uit de stad Amersfoort krijgen de kans om onder begeleiding van een topondernemer zich voor te bereiden op hun toekomst! Van studieoriëntatie tot het vinden van een leerbaan of zelfs een vaste baan. Alle zaken die belangrijk kunnen zijn voor hun toekomst komen ruim aan bod. Naast de coaching door een topondernemer vinden er ook andere activiteiten plaats, zoals sportdagen en cultuurevenementen om de leefwerelden van de ondernemers en (allochtone) jongeren samen te brengen. Het is dus niet alleen leerzaam, maar zeker ook leuk!

De aftrap
Op 1 april 2008 is het project Ondernemerselftal officieel van start gegaan. Het eerste koppel is op deze dag voorgesteld aan wethouder Eerdmans van de gemeente Amersfoort. Inmiddels zijn er ook al een aantal andere koppels die bijna een match hebben. Het project is goed op weg om 22 jongeren verder te helpen.

Toppers gezocht!
Wij zoeken gemotiveerde jongeren die deze unieke kans met beiden handen aan willen pakken. Jij gaat onder begeleiding van een eigen coach-ondernemer je voorbereiden op jouw toekomst. Jij staat centraal in het project. Na afronding van het project sta jij sterk in de arbeidsmarkt en heb jij alle kans om succesvol te worden! Klik hier voor meer informatie.

Hoe kun je ons bereiken?
Je kan op verschillende manieren in contact komen met het jongerenteam!
Per e-mail: sengberts@eb-management.nl / info@ondernemerselftal.nl
Telefonisch: 0343-539626
MSN messenger: Door Ondernemerselftal@live.nl toe te voegen bij contactpersonen

Als het goed is behaal jij straks voor jouw VMBO diploma! Dat wordt een moment om nooit meer te vergeten. Naast het diploma, de eindexamenfeesten en de heerlijke lange zomervakantie is het natuurlijk wel belangrijk dat je op tijd nadenkt over je vervolgopleiding: EN NU? In dit stukje vind je kort een checklist bedoeld om jou te helpen in die lastige overgang naar het MBO!

VMBO-diploma
Kijk, dit punt kan je al praktisch af strepen. Want natuurlijk ga jij je VMBO-diploma halen!

Open dagen van scholen bezoeken
Wij weten het…natuurlijk hebben jullie al opendagen bezocht… Maar voor degene die een beetje laat op gang komen: het is belangrijk dat je de juiste vervolgopleiding kiest. Een opendag is een goed moment om snel en direct informatie te halen over verschillende opleidingen die het ROC bij jou in de buurt aanbiedt. Daarnaast is het ook wel spannend om jouw nieuwe school te zien!

Welk opleidingstype? BOL (5 dagen naar school) of BBL (4 dagen werken, 1 dag school)
Degene die liever zo weinig mogelijk op school komen en zoveel mogelijk in de praktijk willen leren (werken), maar toch ook hun MBO diploma willen halen is de BBL-route de juiste keuze. Voor de anderen is BOL de juiste keuze. Je gaat dan 5 dagen naar school met uiteraard een aantal stages bij een bedrijf.

Opleiding uitkiezen
Nu je wat open dagen bezocht hebt en de keuze gemaakt hebt tussen BOL en BBL is het tijd de opleiding uit te kiezen.

Inschrijven bij een MBO-school
Schrijf je tijdig in bij de school waar je heen wilt! Vraag gelijk of je een leerbedrijf moet hebben voor je stage of leerbaan!

Leerbedrijf vinden
Ga jij de BBL in? Dan moet je verplicht zelf een plek vinden bij een bedrijf waar jij kan werken en leren. Ook bij sommige BOL-opleidingen geldt soms dat er in het eerste jaar stage moet worden gelopen.

De Spelregels
Onder alle inzendingen wordt verloot EB management BV op willekeurige wijze 3 hoofdprijzen, bestaande uit een met de winnaar samen georganiseerd EK Barbequefeest ter waarde van €500, een prijs bestaande uit een BBQ (Barbeque’s, vlees en drank exclusief locatie) voor maximaal 25 personen, een Nintendo Wii (inclusief Sportspack) en tot slot een prijs van een ….. reischeque ter waarde van €200 euro.

Je mag slechts één keer gegevens over jezelf inzenden.

Je moet deelnemen aan het VMBO-eindexamen 2008.

Om in aanmerking te komen voor een prijs moet er daadwerkelijk deelgenomen zijn aan de VMBO-eindexamens van 2008, zijnde van 19-05/08 tot en met 29/05/087.

De actieperiode loopt van 19/05/2008 tot en met 15/06/2008.

Ingezonden gegevens kunnen door EB management BV voor alle doeleinden worden gebruikt.

Door gegevens in te zenden, sta je er jegens EB management BV voor in dat ingezonden gegevens volledig en naar waarheid zijn ingevuld. Alle inzendingen moeten voldoen aan de algemeen geldende fatsoensnormen.

EB management heeft te allen tijde het recht een inzending niet te plaatsen en /of de inzender uit te sluiten van deelname.

De winnaars worden voor 30 juni persoonlijk ingelicht. Tevens zal de uitslag worden gepubliceerd op de website.

Winnaars zijn verplicht mee te werken aan een eventuele publiciteitsactie. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

De gewonnen prijs kan niet worden ingewisseld voor een geldbedrag.

Door deel te nemen aan de actie gaat de inzender akkoord met opname in het databestand van EB management en geeft de deelnemer daarmee toestemming om benaderd te worden voor andere acties.

Gegevens van inzenders worden door EB management niet ter beschikking gesteld aan derden.

Je mag zoveel mogelijk vrienden op de hoogte brengen van de actie, er mag dan ook vaker gekrast worden.

Winaars van de KRAS-actie winnen alleen bij het invullen van geldige e-mailadressen. EB management behoudt zich het recht in haar ogen vals spelende deelnemers de gewonnen prijs te onthouden.